Implement S-Chess
[capablanca.git] / lasker-2.2.3 / src / gameproc.c
2011-11-29 H.G. MullerImplement S-Chess
2011-07-11 H.G. MullerFix use of promoChar G,D,H in long-algebraic Shogi...
2011-07-11 H.G. MullerFix rep-draw detection
2010-10-11 H.G. MullerFix Shogi Knight-demotion bug
2010-10-10 H.G. MullerFinish implementation of Shogi
2010-01-18 H.G. MullerCheck-in modifications made by HGM so far
2010-01-18 H.G. MullerCheck-in Lasker-2.2.3 tar ball from samba.org